• Γιάννης Σεβαστόπουλος

  • Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Είναι απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Ιλίου και κάτοχος Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής λαμβάνοντας το βαθμό Άριστα. Έχει κάνει μαθήματα λαούτου με τους Ιορδάνη Κουζινόπουλο, Γεώργιο Παππά και Χρήστο Ζώτο. Επιπλέον, έχει σπουδάσει πιάνο μέχρι το επίπεδο της ανωτέρας και έχει κάνει έξι χρόνια παραδοσιακά κρουστά.
    Καθ’ όλη την πορεία του, έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο φάσμα δημοτικών και νησιώτικων γλεντιών και έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τους Σπύρο Μπρέμπο, Παναγιώτη Λάλεζα και Νάσια Κονιτοπούλου, καθώς επίσης με μεγάλους σολίστες, όπως η Ζωή Τηγανούρια. Επίσης, έχει διδάξει λαούτο σε Ωδεία και σε προσωπικά μαθήματα.
    Στο Ωδείο Ακρόαση διδάσκει Στεριανό Λαούτο και Βυζαντινή Μουσική.