• Μουσική βραδιά των μικρών μουσικών του Ωδείου Ακρόαση!

    Ευχαριστούμε τους καθηγητές και τους σπουδαστές μας για το υψηλό επίπεδο της βραδιάς!!