• Όραμα

  • Το Ωδείο Ακρόαση είναι εκπαιδευτικός οργανισμός που ειδικεύεται στη μελέτη, την κατάρτιση και την έρευνα της μουσικής.

    Είναι αναγνωρισμένο από το κράτος και υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

    Όραμά του η δημιουργία ενός δυναμικού εκπαιδευτικού πολιτιστικού κέντρου που θα μεταδίδει αγάπη και γνώση για τη μουσική και θα προωθεί τη διασύνδεση διαφορετικών μορφών τέχνης. Σκοπός του η ενασχόληση όλο και περισσότερων ατόμων και ομάδων με τη μουσική, είτε ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, και η ενθάρρυνση συνεργασιών ατόμων και ομάδων με διαφορετικές μουσικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές αναφορές στο πεδίο των παραστατικών τεχνών.

    Το Ωδείο Ακρόαση έχει ως στόχο την δημιουργία επαγγελματιών μουσικών πλήρως καταρτισμένων για τη μετέπειτα εργασία τους στο χώρο της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού ειδική επιμόρφωση και μεταπτυχιακή εκπαίδευση ήδη επαγγελματιών, ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων δίνοντας σε όλους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη μουσική εκπαίδευση,διασύνδεση και συνεργασία ατόμων με διαφορετικές μουσικές, καλλιτεχνικές, επιστημονικές και πολιτισμικές αναφορές.