• Συνεργασίες

  • Το Ωδείο Ακρόαση, στο πλαίσιο της διασύνδεσης των σπουδαστών και καθηγητών του με άλλους καλλιτεχνικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, στοχεύει στη σύναψη συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς, εγχώριους και διεθνείς, όπως Πανεπιστήμια, Πολιτιστικούς Οργανισμούς και Εκδοτικούς Οίκους.

    Με αυτόν τον τρόπο, θα συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα και την προώθηση πολλαπλών καλλιτεχνικών αναφορών, ενώ θα προσφέρει στους σπουδαστές του το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για την καλλιτεχνική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.