• Υποτροφίες «Σπυρίδων Βουτσινάς»

 • Εις μνήμην του Δασκάλου Σπυρίδωνος Βουτσινά, ο οποίος βοήθησε να σπουδάσουν και να προοδεύσουν στη Μουσική πολλοί Παιδαγωγοί, το Ωδείο Ακρόαση, ακολουθώντας τα βήματά του, προσφέρει:

  • στους αριστούχους σπουδαστές του Ωδείου (ετήσια υποτροφία στην ίδια ή σε οποιαδήποτε δεύτερη μουσική σχολή επιθυμούν)
  • 2-4 ετήσιες υποτροφίες στα παιδιά του Χριστοδούλειου Ιδρύματος (σε οποιαδήποτε μουσική σχολεί επιθυμούν)
  • σε ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες (το 50% των μηναίων διδάκτρων)

   

  Έτσι, κατά το σπουδαστικό έτος 2017-2018, το συμβούλιο των καθηγητών του Ωδείου Ακρόαση συμφώνησε να δοθούν ολόκληρες ετήσιες υποτροφίες στους κάτωθι σπουδαστές:

  Βαλιλής Γαβριήλ - πιάνο

  Καλούδης Μάριος - πιάνο 

  Λούκας Κων/νος - μοντέρνα κρουστά/ντραμς

  Νικολούζου Μαρία - πιάνο

  Χολέβας Σπυρίδων - μοντέρνα κρουστά/ντραμς