• Ανώτερα Θεωρητικά

 • Σχολές σπουδών που εστιάζουν στην τέχνη του συνδυασμού των ήχων μέσα από διαφορετικές μορφές σύνθεσης και στη διεύθυνση μουσικών συνόλων.

  Υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και σύγχρονων εκπαιδευτικών κατευθύνσεων από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα, έχει διαμορφώσει έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών θέτοντας ως στόχο οι σπουδαστές να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε θεωρητικού πεδίου, να κατακτήσουν σφαιρική και λεπτομερή γνώση, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από την εφαρμογή των παραπάνω σε πραγματικό χρόνο και τόπο.

  Ο Τομέας Ανώτερων Θεωρητικών του Ωδείου Ακρόαση αποτελείται από τις εξής σχολές:

  1. Ωδική
  2. Αρμονία
  3. Αντίστιξη
  4. Φούγκα
  5. Σύνθεση
  6. Ενοργάνωση & Διεύθυνση Μπάντας
  7. Διεύθυνση Χορωδίας.

  Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο εκάστοτε τμήμα, οι σπουδαστές δίνουν πτυχιακές ή διπλωματικές εξετάσεις και λαμβάνουν πτυχία ή διπλώματα αναγνωρισμένα από το Κράτος.

  Οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι των παραπάνω σχολών είναι καταρτισμένοι έτσι, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε εγχώρια ή διεθνή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, να μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους μουσική με εργαλείο τις μουσικές φόρμες του παρελθόντος και να εργαστούν στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Τέχνης και του Πολιτισμού.

   

 • Κατηγορίες τομέα
 • Ωδική

  Ωδική

 • Αρμονία

  Αρμονία

 • Αντίστιξη

  Αντίστιξη

 • Φυγή

  Φυγή

 • Σύνθεση

  Σύνθεση

 • Ενοργάνωση & Διεύθυνση Μπάντας

  Ενοργάνωση & Διεύθυνση Μπάντας

 • Διεύθυνση Χορωδίας

  Διεύθυνση Χορωδίας