• Αντίστιξη

 • Η Σχολή Αντίστιξης επικεντρώνεται στην τέχνη της δημιουργίας μελωδικών γραμμών οι οποίες συνηχούν μεταξύ τους και συγχρόνως διατηρούν τη μελωδική και ρυθμική τους αυτοτέλεια.

  Οι σπουδαστές μελετούν όλα τα είδη της απλής αντίστιξης, ξεκινώντας από τη σύνθεση δύο φωνών και φτάνοντας μέχρι και τις οκτώ, εναρμονίζουν χορικά, συνθέτουν παντοειδείς κανόνες, πεποικιλμένα χορικά και διπλές χορωδίες.

  Ταυτόχρονα, μελετούν τους τόνους της Δυτικής Εκκλησίας και τους ήχους της Ανατολικής, επεξεργάζονται αντιστικτικά απλές βυζαντινές και δημώδεις μελωδίες και πραγματοποιούν αντιστικτικές αναλύσεις σε έργα αρχαίων και νεότερων δασκάλων.

  Για την απόκτηση του Πτυχίου Αντίστιξης, ο σπουδαστής οφείλει επιπρόσθετα να έχει ολοκληρώσει τα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο (επίπεδο Μέσης), Βασικές Αρχές Αντίστιξης, Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Οργανολογία και Πρακτικό Διδασκαλείο.

  Για την εισαγωγή στη Σχολή Αντίστιξης, ο σπουδαστής οφείλει να έχει Πτυχίο Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”.

  Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) χρόνια και το Πτυχίο που δίνεται με την επιτυχή περάτωσή της είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος, με το οποίο οι απόφοιτοι μπορούν αφενός να εγγραφούν στη Σχολή Φούγκας, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”, και αφετέρου να εργαστούν στο χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού.

   

 • Στον ίδιο τομέα σπουδών
 • Ωδική

  Ωδική

 • Αρμονία

  Αρμονία

 • Φυγή

  Φυγή

 • Σύνθεση

  Σύνθεση

 • Ενοργάνωση & Διεύθυνση Μπάντας

  Ενοργάνωση & Διεύθυνση Μπάντας

 • Διεύθυνση Χορωδίας

  Διεύθυνση Χορωδίας