• Διεύθυνση Χορωδίας

 • Η Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας επικεντρώνεται στον πολυσύνθετη μουσική πρακτική της διεύθυνσης χορωδιακών συνόλων.

  Οι σπουδαστές μελετούν χορωδιακά έργα απ’ όλες τις εποχές (Μεσαίωνα, Αναγέννηση, Μπαρόκ, Κλασική, Ρομαντική, Σύγχρονη) και κάνουν πρακτική διεύθυνση χορωδίας καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους.

  Για την απόκτηση του Διπλώματος Διεύθυνσης Χορωδίας, ο σπουδαστής πρέπει επιπρόσθετα να έχει ολοκληρώσει τα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα:

  • Ειδικό σολφέζ - dictee.
  • Μουσική ανάλυση.
  • Στοιχεία φούγκας.
  • Στοιχεία ενορχήστρωσης.
  • Ιστορία χορωδιακής μουσικής.
  • Ιστορία όπερας.
  • Φωνητική διαπαιδαγώγηση.
  • Ορθή προφορά ξένων κειμένων.
  • Χορωδιακή φωνητική αγωγή.
  • Συμμετοχή στη χορωδία.
  • Παίξιμο χορωδιακής παρτιτούρας.
  • Διεύθυνση ορχήστρας.

  Για την εισαγωγή στη Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας, ο σπουδαστής οφείλει είτε να έχει Πτυχίο Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς” και να έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στην α’ ανωτέρα στο Πιάνο.

  Η φοίτηση διαρκεί πέντε (5) χρόνια και το Δίπλωμα που δίνεται με την επιτυχή περάτωσή της είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος, με το οποίο οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στο χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης και σε Χορωδίες.

   

 • Στον ίδιο τομέα σπουδών
 • Ωδική

  Ωδική

 • Αρμονία

  Αρμονία

 • Αντίστιξη

  Αντίστιξη

 • Φυγή

  Φυγή

 • Σύνθεση

  Σύνθεση

 • Ενοργάνωση & Διεύθυνση Μπάντας

  Ενοργάνωση & Διεύθυνση Μπάντας