• Ωδική

 • Η Σχολή Ωδικής επικεντρώνεται στην παιδαγωγία της σχολικής μουσικής όπως εξετάζεται μέσα από βασικές αρχές αρμονίας, εκ πρώτης όψεως αναγνώσεις (prima vista), μουσικές υπαγορεύσεις, αναλύσεις ποιημάτων παιδαγωγικού περιεχομένου, διδασκαλία τραγουδιών, νεοελληνική ποίηση και δημώδη τραγούδια.

  Για την απόκτηση του Πτυχίου Ωδικής, ο σπουδαστής οφείλει επιπρόσθετα να έχει ολοκληρώσει τα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα: Πιάνο (επίπεδο Μέσης), Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Υποχρεωτικό Αρμονίας και Πρακτικό Διδασκαλείο και προαιρετικά να διδαχτεί βιολί ή πνευστό όργανο της επιλογής του.

  Η Σχολή Ωδικής απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εισαγωγικές γνώσεις σε πεδία όπως η Μουσική Παιδαγωγική και η Ιστορική Μουσικολογία. Για την εισαγωγή στη Σχολή Ωδικής, ο σπουδαστής οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη Θεωρία της Μουσικής και την τέταρτη τάξη Σολφέζ.

  Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) χρόνια και το Πτυχίο που δίνεται με την επιτυχή περάτωσή της είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος, με το οποίο οι απόφοιτοι μπορούν αφενός να εγγραφούν στο α’ έτος της Σχολής Αρμονίας συνεχίζοντας τις σπουδές τους στα Ανώτερα Θεωρητικά και αφετέρου να εργαστούν στο χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης.

   

   

 • Στον ίδιο τομέα σπουδών
 • Αρμονία

  Αρμονία

 • Αντίστιξη

  Αντίστιξη

 • Φυγή

  Φυγή

 • Σύνθεση

  Σύνθεση

 • Ενοργάνωση & Διεύθυνση Μπάντας

  Ενοργάνωση & Διεύθυνση Μπάντας

 • Διεύθυνση Χορωδίας

  Διεύθυνση Χορωδίας