• Βυζαντινή Μουσική

 • Ο Τομέας Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου Ακρόαση προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην ερμηνεία της μουσικής της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

  Στόχος είναι οι σπουδαστές, μέσα από την καθοδήγηση των καθηγητών τους, να εξοπλιστούν με γνώση και δεξιότητες που απαιτούνται για την ψαλμωδία και το τελετουργικό των ύμνων, αναδεικνύοντας τη σημασία της Βυζαντινής Μουσικής στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

  Στον τομέα αυτό μπορεί να εισαχθεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την τέχνη της βυζαντινής μουσικής. Προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι να είναι στην ηλικία των 16 ετών, ώστε να βρίσκονται στην κατάλληλη σωματική ανάπτυξη για τις απαιτήσεις του μαθήματος, και να έχουν τα ανάλογα φωνητικά προσόντα.

  Οδηγός Σπουδών

  Η φοίτηση στον Τομέα Βυζαντινής Μουσικής διαρκεί 5 χρόνια και πραγματοποιείται σε 5 επίπεδα, στα οποία οι σπουδαστές μελετούν το ρεπερτόριο της εκκλησιαστικής μουσικής και υμνολογίας.

  Ενδεικτικά, διδάσκονται και ερμηνεύουν Σύντομο και Αργό Αναστασιματάριο, Σύντομο και Αργό Ειρμολόγιο, Ύμνους του Όρθρου και του Εσπερινού, Ύμνους της Θείας Λειτουργίας, Ύμνους του ετήσιου Εορτολογίου κ.ά.

  Παράλληλα, για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος, παρακολουθούν τα ακόλουθα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα, λαμβάνοντας μία σφαιρική εκπαίδευση στον εν λόγω τομέα: Σολφέζ, Θεωρία της Ευρωπαϊκής Μουσικής, Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής, Υμνολογία, Τυπικό των εκκλησιαστικών ακολουθιών, Στοιχεία λειτουργικής, Μετρική, Πιάνο, Διδακτική του μαθήματος της Βυζαντινής Μουσικής.

  Το Πτυχίο και το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής είναι αναγνωρισμένα από το Κράτος, με το οποίο οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως επαγγελματικές ψαλμωδοί και καθηγητές ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε εγχώρια και διεθνή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.