• Μουσικοθεραπεία

 • «Μουσικοθεραπεία είναι η κλινική και βασισμένη σε αποδείξεις χρήση μουσικών παρεμβάσεων προκειμένου να καλυφθούν εξατομικευμένοι στόχοι μέσα σε μια θεραπευτική σχέση, από καταρτισμένο επαγγελματία.» 

  - American Music Therapy Association (2005), www.musictherapy.org   

  Έχει τις ρίζες της στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τόσο οι Πυθαγόρειοι όσο κι ο Αριστοτέλης αναγνώριζαν τις θετικές επιδράσεις που ασκεί η μουσική στον ψυχικό κόσμο, αν κι από τον Όμηρο ακόμη είχαμε πληροφορίες για τη χρήση της μουσικής στη ίαση τραυμάτων.  

  Κατά την τελευταία εικοσαετία, η μουσική έχει αποδειχτεί ένα πολύ χρήσιμο μέσο στις επιστημονικές έρευνες των γνωστικών νευροεπιστημών και της ακουστικής, προκειμένου να διερευνηθούν όσο το δυνατό περισσότερες λειτουργίες του εγκεφάλου.

  Οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής φαίνονται, από την ιστορική αναδρομή, ότι είναι πολύ σημαντικές σε τομείς συναισθηματικής απελευθέρωσης, αισθητικής και κιναισθητικής απόλαυσης, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, συμβολικής αναβίωσης εμπειριών,  δημιουργικότητας, σωματικής βιωματικής έκφρασης και μάθησης.

  Η μουσικοθεραπεία, όμως, άρχισε να διαμορφώνεται ως οργανωμένο επάγγελμα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε, κρίθηκε απαραίτητο η χρήση της μουσικής στην ιατρική να περάσει στα χέρια ανθρώπων αφοσιωμένων αποκλειστικά στο θέμα. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται σε Αμερική και Ευρώπη εξειδικευμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα καθώς και σχετικές επαγγελματικές ενώσεις (Bruscia, 1989).

  Η μουσικοθεραπεία πλέον διατηρεί και χρησιμοποιεί τον πλούτο των ερευνητικών ευρημάτων από τη μέχρι τότε χρήση της μουσικής στην ιατρική, και έρχεται να προσθέσει τη διαπροσωπική σχέση. Έτσι, η μουσικοθεραπεία παίρνει τη μορφή ψυχοθεραπείας, όπου η επιστήμη, η τέχνη και η κλινική ψυχολογία βρίσκονται σε συνεχή διαλεκτική και λειτουργική σχέση (Bruscia, 1989). Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο όταν θέλουμε να έχουμε οφέλη ουσιαστικών μεταμορφωτικών αλλαγών με διαχρονική αξία. Αντίστοιχα και ο μουσικοθεραπευτής είναι άρτια εκπαιδευμένος και στους τρεις τομείς.

  Με την έννοια αυτή η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται στους εξής χώρους: στην εκπαίδευση, στην ψυχοθεραπεία, στην ιατρική, σε θεραπείες με δημιουργικές τέχνες και στην εποπτεία (Bruscia, 1989). Αποτελεί βασική θεραπεία, ισότιμη με την ιατρική παρέμβαση ή/και συμπληρωματική θεραπεία, και όχι εναλλακτική.

  Οφείλουμε, ως γενέτειρα χώρα της μουσικοθεραπείας, να την αναπτύξουμε συστηματικά, αναγνωρίζοντας θεσμικά την ειδίκευση και επαγγελματική κατοχύρωση του μουσικοθεραπευτή, υποστηρίζοντας την έρευνα για την θεραπευτική δράση της μουσικής, και τέλος διευρύνοντας και ενισχύοντας τα πεδία εφαρμογών της μουσικοθεραπείας σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν.

   

 • ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Μουσικό Εργαστήρι ΑμεΑ

  Μουσικό Εργαστήρι ΑμεΑ

 • Θεατρικό Εργαστήρι ΑμεΑ “Η στοχευμένη δράση”

  Θεατρικό Εργαστήρι ΑμεΑ “Η στοχευμένη δράση”