• Κλασική Μουσική

 • Σχολές σπουδών που εστιάζουν στην επιτέλεση και ερμηνεία της δυτικής “έντεχνης” μουσικής, ενόργανης και φωνητικής.

  Στόχος είναι οι σπουδαστές, μέσα από την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση των καθηγητών τους, να αγαπήσουν τη μουσική, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη δεξιοτεχνία τους και να πραγματώσουν τις υψηλότερες καλλιτεχνικές και πνευματικές προσδοκίες τους.

  Οδηγός Σπουδών

  Η φοίτηση στον Τομέα της Κλασικής Μουσικής πραγματοποιείται σε τέσσερα επίπεδα (Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση & Ανωτέρα) με ατομικά μαθήματα στο μουσικό όργανο που έχουν επιλέξει οι σπουδαστές. Επίσης, περιλαμβάνει γενικά υποχρεωτικά μαθήματα (Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία, Ιστορία Μουσικής, Πρακτικό Διδασκαλείο κ.λπ. ανάλογα με τη σχολή φοίτησης) μέσα από τα οποία οι σπουδαστές καλλιεργούν τις θεωρητικές γνώσεις τους αλλά και τη συνεργασία τους με άλλους μουσικούς.

  Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, οι σπουδαστές προετοιμάζονται για πτυχιακές και διπλωματικές εξετάσεις ώστε να πιστοποιήσουν τις σπουδές τους με πτυχία και διπλώματα που είναι αναγνωρισμένα από το Κράτος.

  Ο Τομέας Κλασικής Μουσικής του Ωδείου Ακρόαση αποτελείται από τις εξής σχολές:

  1. Πιάνο,
  2. Συνοδεία Πιάνου
  3. Κλασική Κιθάρα
  4. Έγχορδα Ορχήστρας
  5. Χάλκινα Πνευστά
  6. Ξύλινα Πνευστά
  7. Μπαγιάν (Ακορντεόν Κοντσέρτου)
  8. Μονωδία & Μελοδραματική

  Εισαγωγή

  Στις παραπάνω σχολές μπορεί να εισαχθεί οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την τέχνη της ενόργανης και φωνητικής κλασικής μουσικής. Προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι να είναι για τα πληκτροφόρα και έγχορδα όργανα στην ηλικία των 8 ετών, οπότε και έχουν δημιουργήσει τα θεμέλια για μια πιο εντατική μεθοδολογικά εκπαίδευση (κατά κανόνα, καθώς η ωριμότητα του κάθε παιδιού είναι διαφορετική), ενώ για τα πνευστά στην ηλικία των 12 και για τη μονωδία στην ηλικία των 16 ετών, οπότε και βρίσκονται στην κατάλληλη σωματική ανάπτυξη. Ως προς τους ενήλικες, δεν υπάρχει κανένα ηλικιακό όριο για την εισαγωγή τους, αρκεί να αγαπούν την κλασική μουσική, να έχουν μουσικότητα και όρεξη για μελέτη. Για την εγγραφή σπουδαστών μικρότερης ηλικίας, μπορείτε να δείτε τις ανάλογες σχολές εδώ.

  Αποφοίτηση

  Λαμβάνοντας γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, οι απόφοιτοι του Ωδείου Ακρόαση έχουν κατακτήσει υψηλό επίπεδο στη μουσική-ερμηνευτική πραγμάτωση και είναι σε θέση αφενός να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και αφετέρου να απασχοληθούν επαγγελματικά σε ποικίλους κλάδους, όπως στην εκπαίδευση, σε καλλιτεχνικούς φορείς, αίθουσες συναυλιών κ.ά.

 • Κατηγορίες τομέα
 • Πιάνο

  Πιάνο

 • Συνοδεία Πιάνου

  Συνοδεία Πιάνου

 • Κλασική Κιθάρα

  Κλασική Κιθάρα

 • Κλασικό Μαντολίνο

  Κλασικό Μαντολίνο

 • Έγχορδα Ορχήστρας

  Έγχορδα Ορχήστρας

 • Χάλκινα Πνευστά

  Χάλκινα Πνευστά

 • Ξύλινα Πνευστά

  Ξύλινα Πνευστά

 • Ακορντεόν Κοντσέρτου

  Ακορντεόν Κοντσέρτου

 • Μονωδία & Μελοδραματική

  Μονωδία & Μελοδραματική