• Μουσική για Παραστατικές Τέχνες

  • Ο Τομέας της Μουσικής για Παραστατικές Τέχνες του Ωδείου Ακρόαση παρέχει επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές πάνω στη σύνθεση για screen media. Το πρόγραμμα είναι μονοετές και διαρθρώνεται μέσα από «θεματικές ενότητες»  που θα εξοικειώνει τους σπουδαστές με το αντικείμενο μέσα από μία επισκόπηση της ιστορίας του κινηματογράφου, το film scoring, τεχνικές αφήγησης και συναρμογής μουσικής και εικόνας.

    Έμφαση θα δοθεί στο πεδίο του film scoring μέσα από τρέχουσες και παρελθοντικές συνθετικές πρακτικές. Εκτός από την ενδελεχή έρευνα και εξέταση της αισθητικής σχέσης μεταξύ κινηματογράφου και της μουσικής, γίνεται συζήτηση γύρω από τις πολλαπλές λειτουργίες της κινηματογραφικής μουσικής μέσα από την ανάλυση και ανεύρεση της πιο αποτελεσματικής εφαρμογής της σε δραματικές καταστάσεις, το οποίο δίνει την ικανότητα σε πρώτο επίπεδο ο σπουδαστής να ξεκινήσει να συνθέτει απλά film cues.

    Οι μαθητές ενθαρρύνονται ενεργά στο να εξερευνήσουν και να κτίσουν τις ευκαιρίες και τα δίκτυα, εντός και εκτός Ελλάδας, όσον αφορά στην οργάνωση μίας μουσικής παραγωγής για φιλμ, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ κ.ά.

    Οι απόφοιτοι του τμήματος, λαμβάνοντας τα εργαλεία μέσα από τις τεχνικές σύνθεσης κι έχοντας αποκτήσει σχετική εργογραφία (portfolio), δύνανται τελικώς για την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα Πανεπιστημικά Τμήματα του Εξωτερικού σε Ευρώπη και Αμερική (Film Scoring, ΜΑ Composition of Music for Film & Television etc).