• Σχολή Παραδοσιακών Νυκτών Εγχόρδων

 • Η παρούσα σχολή εστιάζει στην ερμηνεία ρεπερτορίου της οικογένειας των παραδοσιακών νυκτών εγχόρδων. Συγκεκριμένα, η σχολή διαθέτει τις ειδικότητες: ούτι, λαούτο, κρητικό λαούτο, πολίτικο λαούτο, στεριανό λαούτο, ταμπουράς, τρίχορδο και τετράχορδο μπουζούκι, μαντολίνο.

  Στόχος είναι η διαμόρφωση εμπνευσμένων μουσικών που θα έχουν εξοικειωθεί με τις τεχνικές και τις μεθόδους των παλαιών δασκάλων και ερμηνευτών, καθώς και νέων τεχνικών που θα οδηγήσουν τα παραδοσιακά αυτά όργανα στο μέλλον τους.

  Περιεχόμενο Σπουδών

  Το περιεχόμενο σπουδών επικεντρώνεται στη μελέτη του ιδιαίτερου ύφους της μουσικής παράδοσης περιοχών της Ελλάδας και της Μ. Ασίας, μέσα από την εκμάθηση των τραγουδιών, των μουσικών κλιμάκων και των ρυθμικών σχημάτων που τις χαρακτηρίζουν. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στη συμμετοχή των σπουδαστών σε παραδοσιακά μουσικά σύνολα.

  Τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα της παρούσας σχολής είναι: Θεωρία της Ανατολικής, της Δυτικής και της Βυζαντινής Μουσικής, Σολφέζ, Ιστορία Παραδοσιακής Μουσικής, Οργανολογία, Φιλολογία Δημοτικών Τραγουδιών, Μουσικά Σύνολα, Πρακτικό Διδασκαλείο, Ενορχήστρωση Παραδοσιακών Οργάνων και Ελεύθερος Αυτοσχεδιασμός.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω, οι σπουδαστές λαμβάνουν Πτυχίο που πιστοποιεί τη φοίτησή τους.

   

 • Στον ίδιο τομέα σπουδών
 • Παραδοσιακά Τοξοτά Έγχορδα

  Παραδοσιακά Τοξοτά Έγχορδα

 • Παραδοσιακά Πνευστά

  Παραδοσιακά Πνευστά

 • Παραδοσιακά Κρουστά

  Παραδοσιακά Κρουστά

 • Παραδοσιακό Τραγούδι

  Παραδοσιακό Τραγούδι

 • Λαϊκό Τραγούδι

  Λαϊκό Τραγούδι