• Προετοιμασία για Μουσικά Σχολεία

 • Το παρόν τμήμα προετοιμάζει τους μικρούς σπουδαστές για τις εισαγωγικές και κατατακτήριες εξετάσεις για τα Μουσικά Σχολεία. Τα μαθήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την τάξη εισαγωγής και πραγματοποιούνται είτε σε γκρουπ των 2-4 ατόμων, είτε ατομικά.

  Για την προετοιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων στην Α’ Γυμνασίου, δεκτοί γίνονται οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με το ρυθμό, καλλιεργούν τη μουσική και τη φωνητική ικανότητά τους και προαιρετικά διδάσκονται ένα, ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό, μουσικό όργανο μέχρι το επίπεδο τουλάχιστον της Κατωτέρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εξετάσεων.

  Για την προετοιμασία των κατατακτήριων εξετάσεων στη Β’ Γυμνασίου, δεκτοί γίνονται οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου. Οι σπουδαστές μελετούν μουσική θεωρία και πράξη, ελληνική παραδοσιακή μουσική, ένα όργανο που διδάσκεται στο σχολείο (π.χ. πιάνο ή ταμπουράς) και προαιρετικά ένα επιπλέον μουσικό όργανο της επιλογής τους.

  Για την προετοιμασία των κατατακτήριων εξετάσεων στη Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, δεκτοί γίνονται οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Οι σπουδαστές μελετούν μουσική θεωρία και πράξη, ελληνική παραδοσιακή μουσική, ιστορία της μουσικής ένα όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο (π.χ. πιάνο ή ταμπουράς) και ένα επιπλέον μουσικό όργανο της επιλογής τους.

   

 • Στον ίδιο τομέα σπουδών
 • Προετοιμασία για Μουσικά Πανεπιστήμια

  Προετοιμασία για Μουσικά Πανεπιστήμια