• Προετοιμασία για Μουσικά Πανεπιστήμια

 • Για εγχώρια και διεθνή πανεπιστημιακά προγράμματα μουσικών σπουδών.

  Το παρόν τμήμα προετοιμάζει τους σπουδαστές για την εισαγωγή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα μαθήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα, το αντικείμενο και το επίπεδο σπουδών για το οποίο προετοιμάζεται ο ενδιαφερόμενος.

  • Τμήματα Μουσικών Σπουδών στην Ελλάδα

  Για την εισαγωγή στα ελληνικά Τμήματα Μουσικών Σπουδών, οι υποψήφιοι προετοιμάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα που ζητούνται στις πανελλαδικές εξετάσεις: Αρμονία και Ανάπτυξη Ακουστικών Δεξιοτήτων.

  Καθώς το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό, η φοίτηση στο τμήμα αυτό διαρκεί 3 χρόνια για όσους έχουν γνώσεις θεωρίας ή βασικές γνώσεις αρμονίας και 2 χρόνια για όσους έχουν ολοκληρώσει το Υποχρεωτικό Αρμονίας ή το α’ έτος Ειδικού Αρμονίας στην Ωδειακή Εκπαίδευση.

  Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε σε γκρουπ των 3 ατόμων, είτε ατομικά.

   

  • Τμήματα Μουσικών Σπουδών στο εξωτερικό

  Για την εισαγωγή στα Διεθνή Τμήματα Μουσικών Σπουδών, οι υποψήφιοι προετοιμάζονται εντατικά στο αντικείμενο που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν με άξονα τα κριτήρια εισαγωγής του εκάστοτε Πανεπιστημίου.

  Το Ωδείο Ακρόαση έχει στο δυναμικό του έμπειρους καθηγητές, οι οποίοι καθοδηγούν και προετοιμάζουν τους ενδιαφερόμενους για τις εξετάσεις και τις ακροάσεις που απαιτούνται στους ακόλουθους τομείς:

  α. Ιστορική Μουσικολογία (historical musicology)

   

  β. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής (music performance studies)

   

  γ. Σπουδές στη Τζαζ Μουσική (jazz studies)

   

  Τα μαθήματα είναι εξατομικευμένα και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα με διάρκεια 60’.

 • Στον ίδιο τομέα σπουδών
 • Προετοιμασία για Μουσικά Σχολεία

  Προετοιμασία για Μουσικά Σχολεία